Hệ thống quản lý booking quảng cáo truyền hình (O-Ads)

  • Home
  • Hệ thống quản lý booking quảng cáo truyền hình (O-Ads)

O-ADS

O-Ads là hệ thống quản lý quá trình book quảng cáo truyền hình và xếp lịch phát sóng quảng cáo một cách tối ưu. Hệ thống giúp phòng kế hoạch tại các đài truyền hình số hóa dữ liệu, tự động hóa qui trình, thông minh hóa khả năng khai thác sóng quảng cáo để từ đó hoạt động hiệu quả hơn.

Giải quyết bài toán xếp lịch

Thuật toán tối ưu

Tự động xếp lịch phát sóng quảng cáo với thuật toán Tối ưu hóa xử lý dữ liệu lớn kết hợp kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo.

Tin cậy

Tự động xếp lịch phát sóng quảng cáo với thuật toán Tối ưu hóa xử lý dữ liệu lớn kết hợp kỹ thuật Trí tuệ nhân tạo.

Nâng cao hiệu suất

Giảm thiểu thao tác thủ công, rút ngắn thời gian hoàn thành công việc.

Xếp lịch quảng cáo tối ưu, khai thác hiệu quả từng khung giờ quảng cáo, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Tính năng

Số hoá dữ liệu

  • Quản lý tập trung các dữ liệu liên quan đến hợp đồng khách hàng, thông tin adcode, cut, đối tượng khán thính giả, khu vực khách hàng nhắm tới, vị trí ưu tiên, GRP v.v.
  • Hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh chóng, chính xác, kiểm tra tính xác thực của dữ liệu.
  • Tự động sao lưu dữ liệu.

Tự động hoá quy trình

  • Tự động tìm vị trí và thời gian phát quảng cáo một cách tối ưu dựa trên thuật toán của Trí tuệ nhân tạo.
  • Kiểm tra cảnh báo, tự động bù trừ thừa thiếu lượng GRP đã phát qua từng ngày, từng tuần để đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.
  • Xuất các báo cáo, thống kê, chứng nhận phát sóng theo yêu cầu của quy trình nghiệp vụ.

Thông minh hoá quá trình xếp lịch

  • Thuật toán tối ưu xử lý hàng chục ràng buộc và mục tiêu theo yêu cầu của Đài truyền hình, giúp nhà đài tìm được vị trí phát sóng tốt nhất cho từng quảng cáo, nâng cao hiệu quả khai thác sóng.

Nhận xét của khách hàng

Đăng ký nhận demo sản phẩm mà bạn quan tâm