Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

 • Home
 • Hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Về CRM

Hệ thống Quản trị quan hệ khách hàng hỗ trợ bộ phận Tuyển sinh trong các trường học thu thập, lưu trữ thông tin của các học sinh/sinh viên tiềm năng. Với các tính năng như tự động đồng bộ thông tin từ các nguồn chạy quảng cáo, kết nối tổng đài,… hệ thống đóng vai trò như một công cụ thiết yếu trong việc cung cấp thông tin tư vấn cho các đối tượng tiềm năng.

Tính năng

Quản lý dữ liệu khách hàng tập trung

 • Thêm mới, tìm kiếm, truy cập dữ liệu khách hàng dễ dàng
 • Tự động thu thập dữ liệu leads từ các nguồn quảng cáo online khác nhau: Facebook, Zalo, Google, Landing Page,...
 • Tự động kiểm tra trùng lặp dữ liệu

Tích hợp tổng đài IP

 • Nhận diện khách hàng gọi đến
 • Nghe lại file ghi âm trực tiếp trên phần mềm
 • Click to call: gọi trực tiếp khi nhấn vào số điện thoại của khách hàng

Quản lý hội thoại

 • Đồng bộ tin nhắn đa kênh: Facebook, Zalo, ...
 • Thiết lập tin nhắn mẫu sử dụng trong cuộc hội thoại
 • Tích hợp Chatbot thu thập thông tin khách hàng, xử lý hội thoại trước khi giao cho tư vấn. 

Thống kê báo cáo theo nhiều tiêu chí

 • Báo cáo chăm sóc khách hàng
 • Báo cáo giao dịch với khách hàng
 • Quản lý tỷ lệ chăm sóc khách hàng của từng nhân viên

Email Marketing

 • Thiết lập các mẫu email cá nhân hóa nội dung.
 • Quản lý các đợt gửi email tự động
 • Tự động hóa quy trình gửi email khi cập nhật trạng thái khách hàng.
 • Ghi nhận giao dịch đối với các leads được hệ thống tự động gửi email.

Đăng ký nhận demo sản phẩm mà bạn quan tâm