Hệ thống Kết nối doanh nghiệp

Giới thiệu

Hệ thống kết nối doanh nghiệp được xây dựng để quảng bá trường, mở rộng quá trình hợp tác và tăng cường hiệu quả trong việc kết nối giữa sinh viên với các doanh nghiệp và Nhà trường lại với nhau một thể thống nhất. Giúp tạo ra nhiều điều kiện, cơ hội hơn cho các bên.

Tính năng chính

Đăng ký nhận demo sản phẩm mà bạn quan tâm