Hệ thống Quản lý Nghiên cứu khoa học

  • Home
  • Hệ thống Quản lý Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Hệ thống quản lý các công trình NCKH của các các bộ công nhân viên, giáo viên, thực tập sinh cũng như sinh viên bao gồm các bài báo, sở hữu trí tuệ, chương sách, đề tài NCKH,… Bên cạnh đó, hệ thống cũng quản lý hợp đồng NCKH, tính thưởng vượt KPI, tính giờ nghiên cứu, điểm xét GS-PGS,…

Tính năng

Quản lý đề tài NCKH cơ sở

Quản lý đề tài NCKH sinh viên

Quản lý KPI CTKH

  • Quản lý tiến độ hợp đồng
  • Quản lý thưởng vượt KPI
  • Quản lý giờ nghiên cứu
  • Thống kê, báo cáo, gửi email thông báo tiến độ

Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ

Quản lý tổ chức hội nghị hội thảo

Quản lý Công trình khoa học

  • Quản lý Bài báo, Sách, Giải pháp hữu ích, Bằng sáng chế, Đề tài nghiên cứu

Hồ sơ NCKH

  • Lý lịch khoa học
  • Hợp đồng cá nhân
  • Thời gian nghiên cứu

Đăng ký nhận demo sản phẩm mà bạn quan tâm