Giới thiệu

Hệ thống LMS được thiết kế để quản lý, triển khai, và theo dõi quá trình học tập và đào tạo trong một tổ chức hoặc hệ thống giáo dục. Hệ thống cung cấp một nền tảng trực tuyến để tổ chức, quản lý, và theo dõi các khóa học, tài nguyên học tập, và hoạt động đào tạo.

Tính năng

Học trực tuyến

  • Hệ thống LMS cung cấp các công cụ quản lý hiệu quả các khóa học trực tuyến.

Quản lý, triển khai

  • Bằng việc tổ chức và vận hành các khóa học một cách khoa học và linh hoạt, hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của học viên và nâng cao hiệu suất giáo dục.

Theo dõi quá trình học tập

  • Theo dõi tiến độ học tập của học viên, tương tác thảo luận và báo cáo về hiệu quả học tập.

Các phân hệ chính

Đăng ký nhận demo sản phẩm mà bạn quan tâm