Sản phẩm

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tốt nhất dành cho bạn. 

Quản trị trường học

Hệ thống O-Edu Giải pháp phần mềm tổng thể quản trị nhà trường: Đại học, Cao đẳng, Liên cấp

Booking quảng cáo

Hệ thống O-Ads quản lý quá trình book quảng cáo truyền hình và xếp lịch phát sóng quảng cáo một cách tối ưu.

Xếp lịch làm việc

Hệ thống O-Hos sử dụng thuật toán tối ưu để xếp lịch làm việc cho y bác sĩ, nhân viên trong bệnh viện.
Chúng tôi hy vọng sẽ được đồng hành cùng bạn trên hành trình chuyển đổi số !