Giới thiệu

Hệ thống đặt phòng họp là một giải pháp công nghệ giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực và cải thiện quy trình tổ chức cuộc họp và sự kiện trong tổ chức.

Tính năng chính

Quản lý cơ sở vật chất

  • Cập nhật thông tin phòng họp/tòa nhà và tự động cập nhật trạng thái của phòng họp.

Quản lý thông tin đặt phòng

  • Đặt phòng họp theo nhu cầu, theo dõi khả năng cung cấp phòng sẵn có
    Thao tác đặt phòng đơn giản, tự động check trùng lịch họp.  
    Theo dõi thông tin, thông báo duyệt lịch đặt phòng.

Báo cáo, thống kê

  • Thống kê, báo cáo thông tin đặt phòng linh động theo từng khoảng thời gian.

Đăng ký nhận demo sản phẩm mà bạn quan tâm