Hệ thống Quản lý Công tác sinh viên

 • Home
 • Hệ thống Quản lý Công tác sinh viên

Giới thiệu

Hệ thống Công tác sinh viên là công cụ kết nối hiệu quả giữa nhà trường sinh viên phụ huynh. Dữ liệu thông tin cá nhân, tình hình học tập cũng như quá trình tham gia các hoạt động khác tại trường được thu thập và dễ dàng theo dõi tại hệ thống, tăng hiệu quả trao đổi giữa các bên và công tác quản lý của nhà trường. 

Tính năng chính

Quản lý thông tin sinh viên

 • Quản lý dữ liệu sinh viên/tân sinh viên/cựu sinh viên
 • Quản lý khảo sát

Báo cáo, thống kê

 • Thống kê sinh viên theo lớp, khoa, khóa, ngành. 
 • Thóng kê sinh viên theo trạng thái học tập. 

Kết nối phụ huynh

 • Phụ huynh theo dõi được tình hình học tập, rèn luyện của sinh viên; nắm bắt được các thông tin hoạt động của nhà trường
 • Gửi thư định kỳ đến phụ huynh.

Sinh mã, xếp lớp

 • Đồng bộ dữ liệu nhập học từ hệ thống Tuyển sinh
 • Tự động tạo lớp và phân bổ sinh viên

Điểm danh, chuyên cần

 • Tra cứu, lưu trữ thông tin sinh viên tham gia học tập tại trường
 • Thống kê biến động sinh viên đang theo học, nghỉ học,...

Khen thưởng, kỷ luật

 • Cập nhật và lưu trữ được khen thưởng, kỷ luật của sinh viên theo từng kỳ
 • Tự động xét khen thưởng năm học, tốt nghiệp
 • Cập nhật vào Sơ yếu lý lịch của sinh viên

Quản lý hoạt động ngoại khóa

 • Lập kế hoạch hoạt động ngoại khoá từng kỳ
 • Quản lý điểm danh sinh viên tham gia hoạt động ngoại khoá

Sinh viên bảo lưu, thôi học

 • Thống kê lượng sinh viên thôi học, bảo lưu theo từng học kỳ
 • Gửi mail thông báo đến các phòng ban liên quan

Đánh giá điểm rèn luyện

 • Đánh giá điểm rèn luyện online theo biểu mẫu của trường
 • Tự động update về mục rèn luyện của sinh viên khi điểm rèn luyện được các đơn vị xác nhận

Xét học bổng khuyến khích học tập

 • Cập nhật các điều kiện xét học bổng phù hợp
 • Thống kê lượng sinh viên đạt học bổng theo kỳ, năm học

Tham vấn tâm lý học đường

 • Đặt lịch tham vấn 1-1 với chuyên viên tham vấn tâm lý
 • Cập nhật thông tin cụ thể từng buổi tham vấn

SV chính sách, học bổng đầu khoá

 • Cập nhật danh sách sinh viên chính sách, học bổng đầu khóa định kỳ
 • Liên kết tính toán học phí, chế độ.

Điểm học tập

 • Đồng bộ, hiển thị dữ liệu từ Phòng Đào tạo, bao gồm: Điểm học tập, điểm tích luỹ, điểm học phần từng học kỳ và toàn khoá. 
 • Sinh viên, phụ huynh, giảng viên theo dõi quá trình học tập của con em mình. 

Cố vấn học tập/Cán bộ quản lý lớp

 • Lập lịch hoạt động của Cố vấn học tập/QLL trong học kỳ
 • Báo cáo tiến độ thực hiện công việc của Cố vấn học tập/QLL

Đăng ký nhận demo sản phẩm mà bạn quan tâm