Hệ thống Hồ sơ sức khỏe

Giới thiệu

Hệ thống giúp tổ chức theo dõi và quản lý thông tin sức khỏe, an toàn lao động của nhân sự một cách hiệu quả. Từ đó đảm bảo môi trường làm việc an toàn và theo dõi nguồn nhân lực một cách kịp thời.

Tính năng chính

Đăng ký nhận demo sản phẩm mà bạn quan tâm